Föräldrars underhållsskyldighet efter det att barnet fyllt 18 år.

2011-06-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Min dotter bor i Tjeckien Prag. Hon är 19 år och tog studenten i maj. Hon ska jobba nu hela sommaren och sedan eventuellt läsa två ämnen på distans. Jag undrar om vi är skyldiga att betala underhållsbidrag för henne än? Är det inte tills hon tar studenten?
SVAR
Hej,

I föräldrabalkens 7 kap. 1 § föreskrivs att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet fortfarande i skolan efter denna tidpunkt kvarstår dock underhållsskyldigheten, som längst tills barnet fyllt 21 år.

Det är emellertid inte alla former av studier som föranleder underhållsskyldighet enligt ovannämnda bestämmelse. Det föreskrivs nämligen att skyldigheten att betala underhåll, efter det att barnet fyllt 18, främst gäller då barnet inte slutfört sin grundutbildning (alltså grundskolan och gymnasiet).

Bestämmelsen omfattar således ungdomar som exempelvis tagit studieuppehåll under gymnasietiden och sedan återupptagit studierna senare. Underhållsskyldigheten inträder då när studierna påbörjas igen, även om ungdomarna fyllt 18 år.

Utlandsstudier, som påbörjas efter studenten, har dock inte ansetts föranleda underhållsskyldighet enligt praxis. Detta eftersom sådana studier företas då grundutbildningen redan avslutats. Därmed bör ni rimligtvis inte vara underhållsskyldiga för er dotter längre.

Föräldrabalken hittar du här: här

Med vänlig hälsning
Elin Sjörén
Elin Sjörén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (942)
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge
2020-06-29 Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?
2020-06-28 avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

Alla besvarade frågor (81726)