FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/06/2011

Fråga om en polisanmälan registreras

Om man blivit polisanmäld men ingen förundersökning startades. Ej heller blev jag kontaktad att jag blivit polisanmäld (fick reda på att jag blivit polisanmäld av anmälaren). Dvs jag vet officiellt inte om att jag varit polisanmäld. Fallet lades ner fick jag reda på. Finns jag med i polisregistret?

Lawline svarar

Hej! Du behöver inte vara orolig för att du ska återfinnas i ett register som utomstående kan få uppgifter ur. Enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken ska den som är skäligen misstänkt för brott bli underrättad om detta. Då du inte har blivit informerad om att du är skäligen misstänkt för brott återfinns du inte i misstankeregistret. Enligt 3 § lag om misstankeregister innehåller registret bara uppgifter om den som är skäligen misstänkt för att ha begått en lagöverträdelse. I sammanhanget kan även nämnas att du inte heller är noterad i belastningsregistret. Det nyss nämnda registret innehåller bara uppgifter om den som till exempel genom dom har ålagts påföljd för brott eller som har blivit lagförd genom åtalsunderlåtelse. För mer information om vad som antecknas i belastningsregistret se 3 § lag om belastningsregister. Polisen sparar emellertid alla anmälningar som kommer in och registrerar dessa i deras anmälningssystem. Du kan dock inte vända dig till polisen för att fråga om du har blivit polisanmäld. Detta då den person som eventuellt har gjort en polisanmälan ska skyddas och förbli anonym om inte ärendet bedrivs vidare. Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Länk till lag om misstankeregister: https://lagen.nu/1998:621 Länk till lag om belastningsregister: https://lagen.nu/1998:620 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo