Begäran om att få ut handlingar från en nedlagd förundersökning

FRÅGA
Hej. Jag funderar på om jag kan begära ut papper från en förundersökning där jag var målsägande? Detta ledde ej till domstol så finns ingen dom bara en nedlagd förundersökning, och i sådana fall vart ska jag vända mig och hur ska jag gå tillväga för att begära ut dessa papper?
SVAR
Hej.Som huvudregel gäller enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, nedan TF, offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Utgångspunkten är enligt 2 kap. 12-13 §§ TF att en allmän handling ska tillhandahållas på stället eller att en kopia/avskrift ges ut mot en fastställd avgift.Allmänna och enskilda intressen kan dock ibland äga sådan tyngd att en inskränkning av offentlighetsprincipen är motiverad. En allmän handling kan då bli sekretessbelagd. Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i den nyssnämnda paragrafen preciserade skyddsintressen. Undantag från offentlighetsprincipen kan bland annat ske för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.Enligt 2 kap. 14 § TF ska en begäran att få ta del av en allmän handling göras hos den myndighet där handlingen förvaras. Du får således vända dig till den myndighet som har handlagt ärendet och begära att få ut de allmänna handlingarna. En sekretessprövning kommer då att göras för att avgöra om handlingarna kan lämnas ut till dig eller om din framställning ska avslås. Om det inte finns något som talar för att de allmänna handlingarna ska vara belagda med sekretess så har du rätt att få tillgång till dem. Länk till tryckfrihetsförordningen: härMed vänliga hälsningar
Emelie Gärde
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (381)
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?

Alla besvarade frågor (97648)