Begäran om att få ut handlingar från en nedlagd förundersökning

Hej. Jag funderar på om jag kan begära ut papper från en förundersökning där jag var målsägande? Detta ledde ej till domstol så finns ingen dom bara en nedlagd förundersökning, och i sådana fall vart ska jag vända mig och hur ska jag gå tillväga för att begära ut dessa papper?

Lawline svarar

Hej. Som huvudregel gäller enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, nedan TF, offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Utgångspunkten är enligt 2 kap. 12-13 §§ TF att en allmän handling ska tillhandahållas på stället eller att en kopia/avskrift ges ut mot en fastställd avgift. Allmänna och enskilda intressen kan dock ibland äga sådan tyngd att en inskränkning av offentlighetsprincipen är motiverad. En allmän handling kan då bli sekretessbelagd. Enligt 2 kap. 2 § TF får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i den nyssnämnda paragrafen preciserade skyddsintressen. Undantag från offentlighetsprincipen kan bland annat ske för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 2 kap. 14 § TF ska en begäran att få ta del av en allmän handling göras hos den myndighet där handlingen förvaras. Du får således vända dig till den myndighet som har handlagt ärendet och begära att få ut de allmänna handlingarna. En sekretessprövning kommer då att göras för att avgöra om handlingarna kan lämnas ut till dig eller om din framställning ska avslås. Om det inte finns något som talar för att de allmänna handlingarna ska vara belagda med sekretess så har du rätt att få tillgång till dem. Länk till tryckfrihetsförordningen: https://lagen.nu/1949:105 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”