Vad innebär ett ofredande?

FRÅGA
*Enligt Brb kap 4 § 7: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Vad krävs för att en person ska dömmas för detta? När det handlar om sms, telefon och e-post. Givetvis förstår jag att om allt finns dokumenterat är det enklare i bevisläget. Om det föreligger sexuella anspeglingar så är det lättare har jag också förstått. Men om det inte gör det. Även ska det finnas med att man sagt till att inte ha mer kontakt. T.ex. måste anmälaren kunna specifiera tidpunkt och datum för ofredandet eller kan ett antal tidpunkter vid olika dagar väga upp till ett sammanlagt ofredande. Eller räcker det att visa upp x antal tillfällen och sedan argumentera för att jag anser mig ofredad. Om det t.ex. pågår med liten intesitet under längre period, 3 månader t.ex. Vad innebär just det här med hänsynslöshet i paragrafen? Just ofredandebrottet känns som väldigt luddigt, gränsen för när jag känner mig ofredad är troligen inte samma som en annans gräns. Så var drar det juridiska gränsen?
SVAR
Hej,

Precis som du säger är inte 4 kap. 7§ i Brottsbalken helt enkelt att tyda. En av anledningarna till detta är att det är ett brott som skall fylla ut och samla upp många gärningar som annars inte passar in i Brottsbalken, bl.a. "ringa" fall av ringa misshandel, e.x. knuffar, slita i kläder, sätta krokben etc. Ofredande är emellertid väldigt vitt och innefattar också att man stör grannar med hög musik.

Det är därför mycket svårt att avgöra vad som krävs i det enskilda fallet.

Det är inte enklare att få någon bestraffad för ofredande om ofredandet innefattar sexuella uttryck, då bör man istället överväga om man inte bör använda 6 kap. 7§ som är sexuellt ofredande.

Det hänsynslösa skall ligga i att det enligt vanliga värderingar kan utgöra en kännbar fridskränkning. Detta betyder alltså att man ska göra en bedömning av hur gemene man skulle uppfattat det.

Liknande fall som dina som bedömts som ofredande är bl.a. att ringa till någon (upprepade tillfällen) nattetid och telefonförföljelse dagtid.


Ihärdig uppvaktning (ovälkommen) genom vykort m.m. har bedömts som ofredande.

I övrigt gäller att om det brottet inte begåtts på allmän plats så får åklagaren åtala bara om målsäganden anmäler brottet eller om det är särskilt påkallat.

Angående bevisning så är det som du säger enklare att nå en fällande dom om man har dokumenterad bevisning, vittnen etc. Eftersom det ställs höga krav för att någon skall dömas för ett brott så är det svårare att få någon dömd om det är ord som står mot ord, därmed inte sagt att det är omöjligt. Rätten är fri att bedöma om de anser någon vara mer trovärdig.

Angående hur exakt man behöver ange tid och plats så har jag inte hittat något i praxis angående det, tyvärr.

Om du misstänker att du blivit utsatt för ett brott så uppmanar jag dig att ta kontakt med polisen, då det är mycket svårt att på den här faktan avgöra om detta är ett brott. De kommer dessutom ha större möjligheter att avgöra hur det ser ut bevismässigt i just ditt fall och svara på frågan om du behöver ha konkretiserade tillfällen.

Hoppas jag ändå kunnat besvara några av dina frågor!

Vänligen,

Maja Karlsson


Maja Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1278)
2022-01-28 Anmälan av kränkande fotografering
2022-01-28 Är det olagligt att logga in på annans sociala medier om man har lösenord?
2022-01-27 Bedöms mordhot som grovt olaga hot?
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98708)