12 kap. 15 § jordabalken och dess omfattning

Hej! 
Jag undrar om nedanstående även gäller för företag som hyr en lägenhet? 

https://lagen.nu/1970:994#K12 

15 § ”… Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, ska hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.”

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Avtal som upprättats i enlighet med 12 kap. jordabalken och jordabalkens övriga bestämmelser gäller mellan samtliga avtalsparter oberoende om de avtalande är fysiska eller juridiska personer om inget annat särskilt stadgas. Har ett företag hyrt en lägenhet i enlighet med 12 kap. jordabalken skall således ansvar för hyresvärden enligt 12 kap. 15 § 2 st. jordabalken föreligga.

Det krav i 12 kap. 15 § 2 st. jordabalken som särskilt kan beaktas när företag hyr är huruvida lägenheten har upplåtits i syfte att användas så som bostad. Enligt 12 kap. 1 § 3 st. jordabalken avses med bostadslägenhet en lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Avgörande här är således i vilken omfattning lägenheten har upplåtits som bostad. Detta medför att om lägenheten har upplåtits i syfte att tjäna så som kontorslokal eller liknande till företaget är 12 kap. 15 § 2 st. jordabalken ej tillämpbar. Vid bedömning om skyldighet för hyresvärden föreligger enligt 12 kap. 15 § 2 st. jordabalken ska även uppmärksamhet riktas mot de två undantagen i 1-2 pt.

Jordabalken finner du https://lagen.nu/1970:994#K12.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”