FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt29/04/2011

Gåva och skattefrihet

Hej! Min mormor ska flytta till ett vårdhem och vill ge mig sin bostadsrättslägenhet i gåva. Min mormor har två barn, min mamma och hennes syster. Min mamma tycker att det är orättvist att min mormor vill ge mig lägenheten eftersom att hon tycker att hennes syster är berättigad till en del av lägenheten. Kan min mamma då ge sin syster en gåva i form av pengar på motsvarande belopp vad hon skulle fått om lägenheten sålts? Är detta lagligt eller måste beskattning ske? Tacksam för svar! Mvh Niclas

Lawline svarar

*Hej Niclas!* En överlåtelse i form av gåva beskattas inte i svensk rätt, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. För att det ska röra sig om en _gåva_, måste följande krav vara uppfyllda: *1.* Förmögenhetsöverföring ska ske från givaren till gåvotagaren. Dvs. att värde (bostadsrätten) övergår från din mormor till dig *2.* Förmögenhetsöverföringen skall vara frivillig, *3.* och gynna den andra parten, som således berikas på givarens bekostnad. *4.* Det ska föreligga en gåvoavsikt, dvs. att ni båda ska inse att någon ersättning för bostadsrätten inte kommer att utgå *5.* Gåvohandlingen skall utåt sett framstå som en handling av givmildhet Av din fråga att döma, verkar ovanstående krav vara uppfyllda och förmögenhetsöverföringen är därför att anse som en gåva. Eftersom gåva inte beskattas i svensk rätt så kommer du inte behöva kapitalvinstbeskatta på själva _förvärvet_ av bostadsrätten och den kapitalvinst som gåvan faktiskt medför, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Istället kommer du att inträda i din mormors skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P21S1. Vid en _framtida_ _försäljning_ av bostadsrätten så kommer du således att beskattas för en eventuell kapitalvinst. Det din mormor betalade för fastigheten (anskaffningsvärdet)kommer dock att dras av som en kostnad, vilket medför att en mindre del av försäljningsintäkten tas upp till beskattning. Även din mammas överlåtelse av pengar till sin syster, som en kompensation för att du får ta över bostadsrätten från din mormor, verkar uppfylla kraven för att det ska föreligga en gåva. Din mormor jag ju rätt att överlåta sin bostadsrätt till vem hon vill. Din mammas givande av pengar synes därför endast vara en akt av givmildhet. *Sammanfattningsvis:* Förfarandet är lagenligt och beskattning sker inte på själva förvärvet i sig. Med vänliga hälsningar
Alexander WagnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000