FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/04/2011

Straff för vårdslöshet i trafik

Hej, Jag fick en kallelse till ett förhör angående misstanke om vårdslöshet i trafik, alt brott mot 3 kap. 36 § 1 och 2 i trafikförordningen. Vad kan jag får för böter och kan jag förlora mitt körkort?

Lawline svarar

Hej, Om du döms för vårdslöshet i trafik är det dagsböter du straffas med, vilket framgår av 1 § 1 st. i Lag om straff för vissa trafikbrott. Dagsböter är böter som är beroende av din inkomst. Desto högre inkomst, desto högre dagsbot. Antalet dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Du kan också dömas för grov vårdslöshet i trafik enligt samma lags 1 § 2 st., vilket då istället ger fängelse i högst två år beroende på hur allvarlig vårdslösheten bedöms vara. Om vårdslösheten bedöms vara grov ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. Körkortslagen. Det föreskrivs i samma lags 5 kap. 6 § att körkortet ska ha en spärrtid (vara indraget) under minst ett år vid grova brott. Bestämmelsen i 3 kap. 36 § Trafikförordningen, som du nämner, föreskriver hur en omkörning får utföras. Där nämns exempelvis att omkörning bara får göras då sikten är fri och om tillräckligt lång sträcka finns att köra om på. Regeln i sig innehåller ingen straffpåföljd, men bryter man mot denna kan man dömas till vårdslöshet i trafik och straffen jag nämnde kan då utdömas till följd av detta. Sammanfattningsvis kan du alltså få dagsböter vid "mildare" vårdslöshet i trafik, men även fängelse och indraget körkort då vårdslösheten varit grov. Aktuell lagtext hittar du här: Lag om straff för vissa trafikbrott https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag https://lagen.nu/1998:488 Trafikförordning https://lagen.nu/1998:1276 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”