Preskription av fordran

Kan en personlig skuld presskriberas?? I så fall vilken tid??

Lawline svarar

Hej, Jag tolkar din fråga som så att den berör en skuld mellan två privatpersoner. Preskriptionslagen (se. https://lagen.nu/1981:130) reglerar frågor om preskription av sådana fordringar. I 2 § 1 st. kan utläsas att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. För s.k. konsumentfordringar, när en näringsidkare har en fordran på en privatperson gällande en vara eller tjänst, är dock preskriptionstiden 3 år. Detta enl. 2 § 2 st. Observeras bör även att en borgenär kan vidta en s.k. preskriptionsavbrytande åtgärd varvid preskriptionstiden börjar löpa om på nytt. De olika preskriptionsavbrytande åtgärderna återfinns i 5 §. Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo