Preskriptionsavbrott

Hej! Jag har skulder (banklån) som är mer än 20 år gamla. Vad jag förstår så är prekriptionstiden 10 år för denna typ av skulder. Om borgenären gör ett preskriptionsavbott så förlängs tiden med 10 år. Men vad händer sen? Kan borgenären göra ytterliggare preskriptionsavbott så det löper 10 år till? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Preskriptionsavbrott kan göras hur många gånger som helst och det finns ingen bortre gräns för hur länge en fordran kan hållas vid liv. Vanligtvis sker preskriptionsavbrott regelbundet genom att borgenären skickar ut betalningserinran eller att gäldenären erlägger amortering eller ränta på fordran. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo