Resekostnader vid umgänge m.m

2011-04-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej! min situation är som följer; i nuläget bor jag i umeå och pluggar. Min dotter, 5 år gammal (anledningen till att jag bor i umeå, från sthlm ursprungligen) bor i skellefteå med sin mamma. Jag har henne varannan helg, och detta umgänge består i nuläget av att jag allena står för samtliga transportkostnader(bensin). Skellefteå ligger ungefär 13 mil bort, i runda tal 52 mil per helg. Det jag hittar angående detta är: 15 b § "Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter" Så hur ställer man sig till en sån här fråga, och hur vad är ekonomisk förmåga(mamman bor med en ny man, som sambo antar jag) räknas han in i bilden, vad gäller ekonomisk förmåga och är det skäligt att jag ensam stå för samtliga resekonstnader? Hon har för övrigt tillfället ensam vårdnad för tillfället, bara pga att jag inte har tagit tag i det. Till övrig information kan tilläggas att hon inte jobbar och är hemma med nytt barn för tillfället. En sak till, vårdnaden. Finns det rimliga skäl till varför det inte skall vara en gemensam vårdnad? Tack på förhand
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Jag ser att du redan hittat den aktuella lagen och är relativt insatt i frågan.

Föräldrabalken (FB) 6:15b anger precis som du säger föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den här förmågan utgår från hur mycket man kan bidra till resekostnaderna. Huvudansvaret ligger dock på den förälder som inte bor med barnet, i det här fallet blir det alltså du. Angående den ekonomiska förmågan att bidra till resorna kan parallell dras till underhållsskyldigheten, där sambon till ditt barns mamma kan bli underhållsskyldig till ditt barn om han har barn med mamman, eller är gift med henne. (FB 7:5) Hans inkomst skulle därför kunna räknas med i mammans även vad gäller resekostnaderna. Jag råder dig dock till att vända dig till Försäkringskassan för ytterligare information.

Som jag förstår det motsätter sig inte mamman till barnet att ni har gemensam vårdnad. Vill båda föräldrarna att det ska bli gemensam vårdnad kan ni ansöka om detta hos tingsrätten där barnet bor, eller kontakta Skatteverket (FB 6:4 och 6:16-17). Det som huvudsakligen gäller är att man alltid utgår från barnets bästa. Är det inte ”uppenbart oförenligt” med barnets bästa kan man alltså få gemensam vårdnad. Sådant som talar mot gemensam vårdnad är missbruk och övergrepp till exempel. Oftast är det ju faktiskt bäst för barnet att umgås lika mycket med båda sina föräldrar.
Samtidigt som ni tar upp saken om gemensam vårdnad kan ni också ta upp frågan om resekostnaderna.

Linn Torstensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)