bedrägeri

om två av 6 syskon skriver under en blankett för uppgivande av vilka som är förmånstagare till en kapitalförsäkring och intygar att det bara är de två som är förmånstagare är det då försök till bedrägeri eller annan brottsrubrik. De visste så klart att det fanns 6 förmånstagare. Det hela uppdagades då banken skickade till dödsboets adress för komplettering med försäkringsbrev

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår det så upptäcktes det hela innan pengarna hann delas ut? För att ansvar för ett bedrägeribrot ska kunna bli aktuellt krävs nämligen att det faktiskt skett en överföring av pengar. Men som du även varit inne på är även försök till bedrägeri olagligt. Det brottet finner du i kap 9 paragraf 11 i Brottsbalken. För att diskutera försök är det dock nödvändigt att utreda huruvida det ens skulle kunna röra sig om bedrägeri. Det som krävs är att en person förmår någon till en handling genom vilseledande, det skulle här kunna bestå i att syskonen intygar till banken att det endast finns två förmånstagare och banken tar dessa uppgifter på allvar och agerar på grund av dem. Med andra ord; Banken ska genom syskonens falska intygande få tillräckliga skäl för att betala ut ersättningen. Vidare krävs då en förmögenhetsöverföring för att brottet ska ha blivit fullbordat. Inom juridiken pratar man vid försök till brott om att "försökspunkten" ska vara nådd för att ansvar ska kunna utdömas. När den här punkten är nådd är ett område inom juridiken där det kan vara svårt att uttala sig med säkerhet. I ert fall gör *jag* bedömningen att denna punkt har nåtts. Syskonen förefaller ha haft uppsåt till att undandra de andra syskonen ersättningen och anledningen till att så inte skett verkar ha varit endast på grund av en tillfällighet (att banken skickade brevet till fel(?) adress)
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”