FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/04/2011

Försörjningsstöd - Undantas skadestånd från behovsprövningen?

En vän lever på försörjningsstöd sedan ett par månader tillbaka. Innan detta, då hon hade anställning, blev hon utsatt för misshandel. Åtal väcktes aldrig men hon kommer först nu få ekonomisk ersättning för detta från brottsoffermyndigheten. Har försökt hitta information om skadestånd vid försörjningsstöd vilket pekar på att det räknas som inkomst, men gäller detta även i brottmål? Finns några undantag överhuvudtaget? Tack.

Lawline svarar

Hej! Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL) ( https://lagen.nu/2001:453#K4 ). Enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska utgöra ett yttersta skyddsnät, för att människor ska klara sin försörjning. D.v.s. först om en person inte klarar sin försörjning på något annat (legitimt) sätt, har den rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten gör därför en individuell behovsprövning. De beaktar vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda. Vilket innebär att de tar hänsyn både till vilka inkomster din vän har och vilka tillgångar hon har. Har hon inkomster eller tillgångar, i tillräcklig omfattning för att klara sin försörjning, kan de dra in hennes försörjningsstöd. Frågan huruvida ideella skadestånd ( skadestånd för misshandel, är ett ideellt skadestånd), ska räknas med när Socialtjänsten bedömer om den enskilde har möjlighet att själv tillgodose sina behov, behandlas i förarbetena till Socialtjänstlagen, se Prop. 2000/01:80 s. 94-95 ( http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GO0380 ) . Av förarbetena framgår att ideella skadestånd ska räknas med vid bedömningen, eftersom försörjningsstödet ska fungera som ett yttersta socialt skyddsnät. D.v.s. Socialtjänsten ska beakta den ersättning din vän får från brottsoffermyndigheten när de prövar om hon har rätt till försörjningsstöd. Det finns inga undantag, som undantar din väns ersättning från brottsoffermyndigheten, från Socialtjänstens behovsprövning. Har hon fått ökade levnadskostnader p.g.a. misshandeln ( t ex dyra behandlingar, mediciner etc), vilka ersättningen från brottsoffermyndigheten i viss mån kan kompensera, ska dock Socialtjänsten ta hänsyn till din väns ökade levnadskostnader. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”