FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/04/2011

Försörjningsstöd - Beaktas ideella skadestånd vid behovsprövningen?

Min dotter blev nyligen utsatt för ett personrån med skarpladdat hagelgevär där gärningsmannen blev dömd till drygt tre års fängelse. Nu överväger socialtjänsten att strypa hennes försörjningsstöd på grund av de 20 000 kr (snålt enligt min uppfattning) som hon tilldömts i skadestånd för bl a kränkning. Rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej! De regler som socialtjänsten har att tillämpa hittar du i Socialtjänstlagen(SoL) ( https://lagen.nu/2001:453 ). I 4 kap 1 § SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd. Det innebär att försörjningsstöd ska utgöra ett yttersta skyddsnät, för att människor ska klara sin försörjning. D.v.s. först om en person inte klarar sin försörjning på annat sätt, blir försörjningsstöd aktuellt. Socialtjänsten gör därför en individuell behovsprövning, där det beaktas vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda ( t ex genom att den enskilde får hjälp från anhöriga etc.). Detta innebär att om din dotter kan få hennes behov tillgodosedda på annat sätt, t ex genom att hon av någon anledning får en förbättrad ekonomi, faller hennes rätt till försörjningsstöd bort. Frågan huruvida ideella skadestånd ( skadestånd för psykiskt och fysiskt lidande vid personskador, kränkning av den personliga integriteten etc.) som den enskilde har tilldömts, ska räknas med när socialtjänsten bedömer om den enskilde har möjlighet att själv tillgodose sina behov, behandlas i förarbetena till socialtjänstlagen, se Prop. 2000/01:80 s. 94-95 ( http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GO0380 ) . Där framgår att ideella skadestånd ska räknas med vid bedömningen, eftersom försörjningsstödet ska fungera som ett yttersta socialt skyddsnät. Däremot uttalas att om den enskilde p.g.a. händelsen som utlöste skadeståndet, har fått ökade levnadskostnader, t ex genom behov av kostsamma behandlingar, ska de ökade levnadskostnaderna beaktas vid bedömningen. D.v.s Socialtjänsten gör rätt som beaktar skadeståndet som din dotter har tilldömts, när de prövar om hon har ett behov av försörjningsstöd. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo