FÖRTAL

FRÅGA
Hej, En bekant till mig blev inkallad till sin chef med anledning av att en kollega påstått att hon har problem med spriten. Detta är inte sant och hon mår nu jättedåligt efter detta påhopp. Är det någon vits att anmäla detta för ärekränkning?
SVAR
Hej,

Brottet som kan ha begåtts här är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1§ och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för annans missaktning. Att anklaga någon för att ha alkoholproblem faller inom ramen för brottet.

Förtal är dock inte brottsligt om den som uttalade sig kan visa att han/hon var skyldig att göra det eller att det var försvarligt att lämna uppgift i saken. Han/hon skall också visa att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den.

Brottet förtal är ett så kallat målsägarbrott. Det betyder att den förtalade måste anmäla brottet till åtal för att åtal skall kunna väckas. Även om den förtalade gör det får åklagaren bara väcka åtal om det kan anses påkallat från allmän synpunkt. Detta framgår av Brottsbalken 5 kap. 5§. Åtal är sannolikt inte påkallat ur allmän synpunkt här. Vill din bekanta att den som lämnat uppgiften skall ställas till svars får hon därför själv föra åtal mot personen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Du hittar Brottsbalkens femte kapitel här: här

Vänligen,
Hampus Sabel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1196)
2021-05-16 När aktualiseras förtal?
2021-05-16 Är det förtal att skriva ut på sociala medier att någon tror att en person har mördat någon?
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser

Alla besvarade frågor (92314)