Förälders underhållsskyldighet

2011-04-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är 19 år och studerar sista året på gymnasiet. Min mamma kräver att jag ska betala hyra om jag ska bo kvar hemma. Jag har fått höra från olika håll att så länge jag studerar, så har hon inte rätt till hyra förän jag fyller 21. Hur ligger det till?
SVAR
Hej!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i Föräldrabalken (FB) ( här ).

Av 7 kap. 2 § FB, går att utläsa att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sitt barn så länge barnet studerar på gymnasieskola, dock inte om barnet har fyllt 21 år. D.v.s. i.o.m. att du fortfarande studerar på gymnasiet och inte har fyllt 21 år, är din mamma underhållsskyldig gentemot dig.

Den närmre lagregleringen angående underhållsskyldighet tar inte sikte på situationen att barnet lever tillsammans med sina föräldrar. Lever barnet tillsammans med sina föräldrar är dock föräldrarna skyldiga att fullgöra sin underhållsskyldighet inom ramen för familjelivet.

I underhållsskyldigheten ingår att föräldrarna ska svara för kostnader för barnets utbildning och uppehälle ( kostnader för; mat, kläder, bostad, förströelse, utbildning etc.). Omfattningen av underhållsskyldigheten bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Omständigheter som minskar barnets behov av ekonomiskt stöd från sina föräldrar är sociala förmåner som barnet erhåller ( t ex studiebidrag) och om barnet har egna inkomster. Mindre inkomster som t ex inkomster från ett sommarjobb påverkar dock inte föräldrarnas underhållsskyldighet, utan för att dina inkomster ska påverka din mammas underhållsskyldighet, ska du förvärvsarbeta i större omfattning, än enbart under ferier.

Eftersom boende, på samma sätt som mat är ett väldigt grundläggande behov, torde din mamma oavsett hennes ekonomiska situation vara skyldig att bekosta ditt boende, fram till dess att du tar studenten. Har du inte egna inkomster i någon större omfattning kan hon alltså inte kräva att du ska betala hyra för ditt boende, så länge du studerar på gymnasiet.

Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98498)