Bedrägeri

Hej Jag har tyvärr gjort mig skyldig till stöld. Jag har kommit över ett bankomatkort som jag olovandes tog ut pengar på. Kan jag lämna tillbaka kortet och pengarna innan någon kommer på mej så att jag slipper straff? Mvh

Lawline svarar

Hej, För att ett olovligt tagande ska betecknas som stöld krävs att det som tagits tillhör annan, att personen som tagit egendomen har haft uppsåt att tillägna sig den och att själva tillgreppet har inneburit en ekonomisk skada. När det gäller olovligt tagande av ett bankomatkort uppfyller inte det kravet på att tillgreppet inneburit en ekonomisk skada då själva kortet inte representerar något förmögenhetsvärde. Det är då istället fråga om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Ett ytterligare brott som aktualiserats i och med att du olovligen tagit ut pengar med hjälp av bankomatkortet är bedrägeri, som regleras i 9 kap. 1 § BrB. För bedrägeri krävs att någon vilseleds. Avgörande är då huruvida offret faktiskt blivit vilseförd, även om han var ovanligt lättlurad. Det krävs även att en förmögenhetsöverföring ägt rum och att denne inneburit vinning för gärningsmannen och en skada för offret. Bedrägeri omfattar enligt andra stycket i paragrafen även situationer då någon påverkat en automatisk process som till exempel en bankomat. Detta alltså utan att någon fysisk person faktiskt vilseletts. Handlingen du beskriver skulle troligtvis bedömas som egenmäktigt förfarnade samt bedrägeri enligt 9 kap. 1 § 2 st. BrB. Då brottet redan är fullbordat skulle det inte innebära ett undkommande av ansvar om kortet samt det uttagna beloppet återlämnades. Ett återlämnande skulle däremot kunna ha förmildrande inverkan på själva påföljden då det är ett bevis på att du visar ånger och försöker återställa det du orsakat. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”