Förolämpning och enskilt åtal

Hej! Jag har blivit förolämpad genom mejl ett antal gånger av en man. Förolämpningarna är långt utanför proportionerna för vad tvisten egentligen handlar om, som egentligen är irrelevant i sammanhanget. Hur som helst anmälde jag det inträffade hos Polisen och fick svar att bropttet rubriceras som förolämpning och att jag måste väcka enskilt åtal alt. skadeståndsanspråk hos min tingsrätt om jag vill få det prövat. Jag är en fattig student och vill inte förlora mina livs besparingar på en man vars omdöme och respekt är på lägsta tänkbara nivå men samtidigt så finns lagen där för att den ska användas och för att människor som begår brott ska lära sig en läxa av att dömas. Som jag inledde med så gäller brottet förolämpning via mejl vilket innebär att jag i stort sett har bevis för brottet till 100 %, samtliga mejl finns sparade och utskrivna. Mannen skriver bl.a att jag är en jävla blatte, att jag och min familj är precis som dem andra djävla flyktingarna i sverige etc. etc. Detta skriver han p.g.a mitt efternamn, vad han menar med att jag/vi är precis som alla andra, kan jag bara spekulera i. Jag har aldrig träffat mannen i verkligheten utan bara pratat med honom i telefon en gång. Han hotar även med att han ska kontakta min familj, arbetsgivare etc. för att berätta för dem hur usel jag är, han skriver ordagrant i ett av mejlen "Dina föräldrar är säkert stolta över dig, vänta tills jag har fått prata med dem, och sen din arbetsgivare, nu börjar det". Är det grund nog för att dömas för förtal eller måste mannen har spridit informationen och inte bara hotat om att göra det? Viserliggen har jag ingen aning om vem han ringt eller vad han har gjort. Vad tycker ni på lawline, ska jag väcka ett enskilt åtal? För mig så är allt han skriver mycket kränkande och förolämpande, frågan är vad lagen säger. All hjälp uppskattas och är välkommen! Tack så mycket!

Lawline svarar

Hej, Det är hemskt tråkigt att höra vad du blivit utsatt för. Tyvärr kan vi inte ge dig någon rådgivning om vad du borde göra i ett enskilt fall utan bara redogöra för det rättsliga läget. Enligt 5 kap 1 § Brb dömes den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Här rör det sig alltså, som du säger, att informationen ska ha kommit till någon annans kännedom och alltså inte varit enbart riktat till dig personligen. Är det bara du som har mottagit hans hotfulla och kränkande "budskap" utgör alltså inte detta grund för förtal. Skulle han däremot ha vänt sig mot t.ex. din arbetsgivare med dessa kränkande ord om dig har han gjort sig skyldig till förtal. Om han nu inte har gjort detta, utan "bara" utsatt dig personligen för dessa hot och kränkningar så har han gjort sig skyldig till brottet förolämpning 5 kap 3 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1 Förolämpning är ett målsägandebrott och det betyder att det bara är målsäganden som kan väcka åtal 5 kap 5 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1 Dock får åklagaren väcka åtal för brottet förolämpning om målsäganden anger brottet till åtal och; - detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och - åtalet avser förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Med andra ord skulle det i ditt fall kunna finnas utrymme för en åklagare att väcka åtal förutsatt att du anger brottet till åtal. Skulle åklagaren komma fram till att åtal inte bör väckas återstår då återigen endast enskilt åtal och som du säger är det då du som får stå för kostnaderna om du skulle förlora målet. Du bör alltså ta kontakt med polis alternativt din Tingsrätt för att få bästa vägledning i detta. Stort lycka till!
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”