Är omparkering en ny parkering?

2011-03-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har fått en kontrollavgift på en besöksparkering där max parkeringstid är tre timmar. Före dessa tre timmar hade gått ut, backade jag ut bilen och körde tillbaka på samma plats, men vred tillräckligt på ratten för att ventilernas placering skulle ändras. Nu fick jag en kontrollavgift detta till trots och parkeringsbolaget hävdar att det INTE är ett nytt perkeringstillfälle när jag endast backat ut, vridit på ratten och kört tillbaka. Jag har två vittnen om hur jag backade ut, dvs jag kan stärka det nya parkeringstillfället.
SVAR
Hej!Det finns ett rättsfall, se NJA 1973 s 714, där HD prövade en liknande situation. Innan längsta tillåtna tid för parkering hade gått ut, hade bilisten i rättsfallet backat sin bil ut ur parkeringsrutan för att sedan köra tillbaka den till samma parkeringsruta. HD ansåg att den typen av ”omparkering”inte kunde ses som en ny parkering, eftersom att inga andra bilister gavs chansen att kunna parkera sina bilar i parkeringsrutan. Bilisten bötfälldes därför.Det spelar alltså ingen roll att du har ändrat ventilernas placering. Genom att bara backa ut, för att sedan på en gång köra tillbaka bilen igen, gav du ingen annan bilist möjligheten att parkera sin bil i den parkeringsrutan. Därför var det inte en ny parkering. Parkeringsbolaget har alltså helt rätt och du blir tvungen att betala kontrollavgiften.Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Fick du svar på din fråga?