FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/03/2011

Jämkning av bodelning vid makes död

All egendom jag och min nu avlidna fru hade var enskild. Vi hade inga gemensamma barn. Jag önskar avstå all rätt till arv efter henne till förmån för hennes särkullbarn. Måste mina tillgångar, som är avsevärt större än hennes, ändå tas upp i bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej, Regler kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Regeln innebär alltså att det inte sker någon fördelning makarnas giftorättsgods makarna emellan. 12 kap. 2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att endast undanta en del av sitt giftorättsgods från likadelningen. Märk väl att bestämmelsen ger den efterlevande maken en absolut rätt att begära undantag från likadelningsprincipen. Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet. Eftersom särkullbarn enligt huvudregeln ärver före efterlevande make (se 3 kap. 1 § ärvdabalken) utgör jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB en möjlighet för den efterlevande maken att slippa avstå från någon del av sitt giftorättsgods till den avlidnes särkullbarn. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”