FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/03/2011

Jämkning av bodelning vid makes död

All egendom jag och min nu avlidna fru hade var enskild. Vi hade inga gemensamma barn. Jag önskar avstå all rätt till arv efter henne till förmån för hennes särkullbarn. Måste mina tillgångar, som är avsevärt större än hennes, ändå tas upp i bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej, Regler kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Regeln innebär alltså att det inte sker någon fördelning makarnas giftorättsgods makarna emellan. 12 kap. 2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att endast undanta en del av sitt giftorättsgods från likadelningen. Märk väl att bestämmelsen ger den efterlevande maken en absolut rätt att begära undantag från likadelningsprincipen. Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet. Eftersom särkullbarn enligt huvudregeln ärver före efterlevande make (se 3 kap. 1 § ärvdabalken) utgör jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB en möjlighet för den efterlevande maken att slippa avstå från någon del av sitt giftorättsgods till den avlidnes särkullbarn. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000