Hel- och halvsyskons arvsrätt

Hejsan! Ärver hel-och halvsyskon varandra på samma villkor?

Lawline svarar

Hej! Hel- och halvsyskons rätt att ärva återfinner du i 2 kap. 2 § 2 och 3 st. Ärvdabalken (ÄB)(https://lagen.nu/1958:637#K2P2S2). Föräldrar och deras avkomlingar (hel- och halvsyskon till arvlåtaren) tillhör den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen ärver enbart om det inte finns några arvingar i första arvsklassen ( Den första arvsklassen är avkomlingar till arvlåtaren och avkomlingar till arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.), se 2 kap. 1 § ÄB) Avlider arvlåtaren utan att efterlämna någon arvtagare i första arvsklassen, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av arvlåtarens föräldrar avliden, fördelas den förälderns del av arvet mellan förälderns barn ( d.v.s. helsyskon till arvlåtaren och halvsyskon till arvlåtaren som är barn till den avlidne föräldern). D.v.s. arvet delas lika mellan modern och faderns sida och är någon av föräldrarna avliden, delar den förälderns barn på förälderns del av arvet. Ex: En person A avlider och efterlämnar inga barn. A's föräldrar X och Y är båda avlidna. A har ett helsyskon B, samt ett halvsyskon C på X's sida och ett halvsyskon D på Y's sida. X och Y tar hälften var av arvet, men eftersom X och Y är döda kommer deras barn att få dela på deras del av arvet. X har två barn som delar på X's del av arvet, (helsyskonet) B och (halvsyskonet) C. De tar alltså från X's sida en fjärdedel var av arvet. Y har två barn som delar på Y's del av arvet, (helsyskonet) B och (halvsyskonet) D. De tar alltså från Y's sida en fjärdedel var av arvet. Eftersom helsyskonet B fick en fjärdedel av arvet efter A från X´s sida och en fjärdedel från Y's sida får han totalt hälften av arvet efter A. Eftersom halvsyskonen B och C, endast hade en förälder gemensam med A, fick de varsin fjärdedel av arvet efter A. Ett syskon ärver alltså endast om arvlåtaren ej efterlämnar några barn och någon av föräldrarna till arvlåtaren är avliden. Ett halvsyskon ärver endast om arvlåtaren ej efterlämnar några barn och den förälder halvsyskonet har gemensamt med arvlåtaren är avliden. Skulle dock en arvlåtare dö utan att lämna efter sig någon arvinge i första arvsklassen och ingen annan arvinge i andra arvsklassen än ett halvsyskon, kommer halvsyskonet att ta hela arvet efter arvlåtaren. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo