Olovligt att öppna annans e-post

FRÅGA
Jag har olovligen läst en kollegas arbetsmail,där jag upptäcker att han har en mail konversation me vdn om mig,direkta anklagelser,förtal och svart målning av mig inhåller ett fler tal mail,Har jag brutit mot något när jag lässt dessa mail i hans dator.?
SVAR
Hej,

I rättsfallet RH 2004:40 bedömdes det som dataintrång att bereda sig tillgång till någons e-post. Det är med andra ord inte tillåtet att öppna annans e-post. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § brottsbalken (här) .

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1278)
2022-01-28 Anmälan av kränkande fotografering
2022-01-28 Är det olagligt att logga in på annans sociala medier om man har lösenord?
2022-01-27 Bedöms mordhot som grovt olaga hot?
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98708)