Verbala kränkningar och hot

FRÅGA
Hej Jag vill hjälpa mina vänner så snart som möjligt på bästa möjliga sätt. Det är en familj består av en mor och en far samt tre söner där den yngsta snart blir 25 år. Mannen i huset tycker om att bestämma alldeles för mycket över sina söner och nu undrar jag om det är tillåtet att bestämma över vuxna barn och indirekt hota med konsekvenser om faderns order inte följs. En av sönerna lyder sin far blint, för om fadern t.ex. säger att sonen inte får resa för att träffa en kompis så berättade sonen att en konsekvens kan yttra sig i form av verbal misshandel. Det ser jag som ett indirekt hot, att med ord kränka och såra den son som inte lyder sin pappa. Nu behöver jag hjälp att finna information huruvida faderns agerande är inom lagens gränser eller inte. I vilken lagparagraf finns konkret information att läsa och finns den att tillgå online? Jag måste nämligen med en konkret lagtext kunna bevisa för min vän som inte tror på mig att faderns agerande kan vara en olaglig handling. Tack för hjälpen
SVAR
Hej,

Situationen du beskriver bedömer jag, beroende på omständigheter, kunna klassas som antigen olaga hot, ofredande eller förolämpning. (För lagtext se: här)

Olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken.
För att en händelse ska klassas som olaga hot krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning, samt att denna gärning är ägnad att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Hot om brottslig gärning kan vara t.ex. ”jag ska slå dig i ansiktet med min knytnäve” (misshandel). Detta hot ska som sagt även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Vad som ska anses som allvarlig fruktan bedöms utifrån den hotades synvinkel. Om den som hotar och den hotade i det vardagliga språkbruket brukar säga att de ska slå varandra, anses det som att den hotade inte skulle kunna ta hotet på allvar och därigenom inte kunna framkalla allvarlig fruktan. En verbal utskällning utan hot om brottslig gärning kan således inte klassas som olaga hot.

Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken.
Genom hänsynslöst beteende mot annan kan man göra sig skyldig till ofredande. Omfattande och systematiska trakasserier, liknande mobbning eller annat psykiskt våld, kan klassas som ofredande. Att handgripligen antasta någon t.ex. genom knuffar eller krokben klassas även det som ofredande.

Förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken.
Med förolämpning avses ett beteende som är ägnade att såra annans ärekänsla. Att uttala skällsord till en annan eller att spotta på en annan person är exempel på vad som kan ses som en förolämpning i lagens mening.

Utan mer preciserade uppgifter om vad som fadern sagt är det dock svårt att närmare bestämma vilket/vilka brott fadern kan tänkas ha gjort sig skyldig till.


Vänliga hälsningar
Anton Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98633)