FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott06/03/2011

bötesbelopp och återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser

Hej ! Har läst lite på er sajt om frågor kring hasteighetsöverträdelser. Tycker det är en enda röra gällande dessa och beroende på vart man läser och dessutom verkar detta ha ändrats flera gånger de de senaste åren, vad är det som gäller egentligen? Hur fort skall man överskrida gränsen för indraget körkort på de nya och gamla hastigheterna som finns, samt hur mycket böter är det som gäller för överträdelser? Vore tacksam om ni kunde ge svar på detta eller hänvisa till någon som kan svara på dessa frågor.

Lawline svarar

Hej! Hastighetsöverträdelser är ett brott mot 3 kap. 17 § Trafikförordningen (TraF) (https://lagen.nu/1998:1276). Enligt 14 kap.7 § TraF, döms den förare som bryter mot 3 kap. 17 § TraF, till penningböter. Storleken på bötesbeloppen framgår av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (https://lagen.nu/1999:178). Senaste ändringen på storleken av penningböterna vid fortkörning, skedde genom SFS 2006:1137 (http://62.95.69.3/SFSdoc/06/061137.PDF). Gällande bötesbelopp för hastighetsöverträdelser är *Överträdelse vid hastighetsbegränsning 50 km/h el. lägre* 1–10 km/h: 2 000 kr. 11–15 km/h: 2 400 kr. 16–20 km/h: 2 800 kr. 21–25 km/h: 3 200 kr. 26–30 km/h: 3 600 kr. 31–35 km/h: 4 000 kr. 36–40 km/h: 4 000 kr. 41– km/h: till åklagare *Överträdelse vid hastighetsbegränsning högre än 50 km/h* 1–10 km/h: 1 500 kr. 11–15 km/h: 2 000 kr. 16–20 km/h: 2 400 kr. 21–25 km/h: 2 800 kr. 26–30 km/h: 3 200 kr. 31–35 km/h: 3 600 kr. 36–40 km/h: 4 000 kr. 41–50 km/h: 4 000 kr. 51– km/h: till åklagare Vad gäller körkortet, regleras detta genom körkortslagen (KörkL)(https://lagen.nu/1998:980). Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KörkL ska ett körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse, om inte överträdelsen är att anse som ringa. Vad som är att anse som en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lagen, men ledning kan hämtas från förarbeten och praxis. Av förarbetena framgår att en hastighetsöverträdelse över 30 km/h bör ej anses som ringa och är gällande hastighet på vägen låg (30 km/h el. lägre) kan en överträdelse med 20 km/h eller mer anses vara en överträdelse som inte är ringa. Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se/) är den myndighet som numera handlägger körkortsfrågor. Det är dem som återkallar ditt körkort om du gör dig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är att bedöma som ringa. Beslut om återkallelse överklagas till förvaltningsrätten. Det finns mängder av praxis på området som kan vara vägledande. Av praxis går att utläsa att det görs en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas till hur god sikten var, hur tät trafiken var, hur väglaget var, hur komplicerad trafiksituationen var, om det rörde sig mycket människor i området etc. Har du gjort dig skyldig till upprepade förseelser tas även hänsyn till detta, se 5 kap. 3 § 3 p. KörkL. Den viktigaste omständigheten är dock hur mycket du har överskridit gällande hastighetsbegränsning. Av praxis går att utläsa att ditt körkort normalt alltid blir återkallat om du överskrider hastigheten med 30km/h eller mer, där gällande hastighetsbegränsning på vägen är 50 km/h eller högre. Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer. Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och det är dåligt väglag, dålig sikt, mycket trafik och många barn som rör sig i närheten av vägen, kan ditt körkort alltså återkallas efter en helhetsbedömning av omständigheterna. Jag hoppas att du genom detta svar har fått större klarhet i regleringen om hastighetsöverträdelser. Har du ytterligare funderingar så är det polis och åklagare som utreder trafikförseelser och trafikbrott och har du frågor om böter etc. vid trafikbrott, kan du vända dig till polisen (http://www.polisen.se). Polis och åklagare handlägger dock inte körkortsfrågor. Återkallelse av körkort är ett förvaltningsrättsligt beslut som tas av transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se). Information om körkort finns även på körkortsportalen (http://www.korkortsportalen.se/), som är ett samarbete mellan trafikverket och transportstyrelsen. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”