bötesbelopp och återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser

2011-03-06 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej ! Har läst lite på er sajt om frågor kring hasteighetsöverträdelser. Tycker det är en enda röra gällande dessa och beroende på vart man läser och dessutom verkar detta ha ändrats flera gånger de de senaste åren, vad är det som gäller egentligen? Hur fort skall man överskrida gränsen för indraget körkort på de nya och gamla hastigheterna som finns, samt hur mycket böter är det som gäller för överträdelser? Vore tacksam om ni kunde ge svar på detta eller hänvisa till någon som kan svara på dessa frågor.
SVAR
Hej!

Hastighetsöverträdelser är ett brott mot 3 kap. 17 § Trafikförordningen (TraF) (här). Enligt 14 kap.7 § TraF, döms den förare som bryter mot 3 kap. 17 § TraF, till penningböter.

Storleken på bötesbeloppen framgår av Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott (här). Senaste ändringen på storleken av penningböterna vid fortkörning, skedde genom SFS 2006:1137 (http://62.95.69.3/SFSdoc/06/061137.PDF).

Gällande bötesbelopp för hastighetsöverträdelser är

*Överträdelse vid hastighetsbegränsning 50 km/h el. lägre*
1–10 km/h: 2 000 kr.
11–15 km/h: 2 400 kr.
16–20 km/h: 2 800 kr.
21–25 km/h: 3 200 kr.
26–30 km/h: 3 600 kr.
31–35 km/h: 4 000 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41– km/h: till åklagare

*Överträdelse vid hastighetsbegränsning högre än 50 km/h*
1–10 km/h: 1 500 kr.
11–15 km/h: 2 000 kr.
16–20 km/h: 2 400 kr.
21–25 km/h: 2 800 kr.
26–30 km/h: 3 200 kr.
31–35 km/h: 3 600 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41–50 km/h: 4 000 kr.
51– km/h: till åklagare

Vad gäller körkortet, regleras detta genom körkortslagen (KörkL)(här). Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KörkL ska ett körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse, om inte överträdelsen är att anse som ringa.

Vad som är att anse som en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lagen, men ledning kan hämtas från förarbeten och praxis. Av förarbetena framgår att en hastighetsöverträdelse över 30 km/h bör ej anses som ringa och är gällande hastighet på vägen låg (30 km/h el. lägre) kan en överträdelse med 20 km/h eller mer anses vara en överträdelse som inte är ringa.

Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se/) är den myndighet som numera handlägger körkortsfrågor. Det är dem som återkallar ditt körkort om du gör dig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är att bedöma som ringa. Beslut om återkallelse överklagas till förvaltningsrätten.

Det finns mängder av praxis på området som kan vara vägledande. Av praxis går att utläsa att det görs en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas till hur god sikten var, hur tät trafiken var, hur väglaget var, hur komplicerad trafiksituationen var, om det rörde sig mycket människor i området etc. Har du gjort dig skyldig till upprepade förseelser tas även hänsyn till detta, se 5 kap. 3 § 3 p. KörkL.

Den viktigaste omständigheten är dock hur mycket du har överskridit gällande hastighetsbegränsning. Av praxis går att utläsa att ditt körkort normalt alltid blir återkallat om du överskrider hastigheten med 30km/h eller mer, där gällande hastighetsbegränsning på vägen är 50 km/h eller högre.

Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer.

Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och det är dåligt väglag, dålig sikt, mycket trafik och många barn som rör sig i närheten av vägen, kan ditt körkort alltså återkallas efter en helhetsbedömning av omständigheterna.

Jag hoppas att du genom detta svar har fått större klarhet i regleringen om hastighetsöverträdelser. Har du ytterligare funderingar så är det polis och åklagare som utreder trafikförseelser och trafikbrott och har du frågor om böter etc. vid trafikbrott, kan du vända dig till polisen (http://www.polisen.se). Polis och åklagare handlägger dock inte körkortsfrågor. Återkallelse av körkort är ett förvaltningsrättsligt beslut som tas av transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se). Information om körkort finns även på körkortsportalen (http://www.korkortsportalen.se/), som är ett samarbete mellan trafikverket och transportstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?