FrågaPROCESSRÄTTVittna04/03/2011

Får tidigare åhörare vittna?

Hej! Jag undrar om en person som varit med som åhörare på en förhandling får han då vara med på själva rättegången/huvudförhandlingen eller har denne person då förbrukat sin rätt att få bli kallad som exempelvis vittne.Personen kan sitta inne med mycket information och kanske bli påverkad av informationen under förhandlingen? Eller det kanske inte finns någon sådan regel som min kompis påstår.

Lawline svarar

Hej Karin, Din kompis har delvis rätt. I rättegångsbalkens 36 kapitel 9§ 1 stycke står det att den som är kallad att vittna inte får delta i huvudförhandlingen fram tills dess att det är dags att vittna, förutom i de fall då särskilda skäl föreligger. Det beror alltså på de individuella omständigheterna i målet men huvudregeln är att vittnen ombeds lämna förhandlingssalen då huvudförhandlingen börjar. Som du säger finns det en risk att den som ska vittna blir påverkad av det som sägs under huvudförhandlingen varpå vittnesmålet riskerar att inte korrekt återspegla vittnets faktiska iakttagelser eller kunskap. Av din fråga framgår inte om det rör sig om ett brottmål, ett förvaltningsrättsligt mål eller ett civilrättsligt mål, ett så kallat tvistemål. Det är därför svårt att avgöra vilken typ av förhandling personen i fråga närvarat vid. Om det är ett brottmål det är fråga om och personen har suttit med vid en eventuell häktesförhandling borde inte det leda till att personen inte får vittna vid huvudförhandlingen. Detsamma torde gälla för ett tvistemål. Om vittnet deltagit vid en muntlig förberedelse borde han eller hon ändå få vittna vid huvudförhandlingen. Man får dock alltså, enligt huvudregeln, inte närvara vid själva huvudförhandlingen om det är där man ska vittna. Jag hoppas det besvarar din fråga. Vänliga hälsningar
Elin SchmidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”