FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt01/03/2011

Vattenskada i hyresrätt

Hej Vi har en vattenskada i vår lägenhet som sprider sig med stormsteg. den omfattar i nuläget badrum och kök, vi börjar nu också misstänka hall, då golvet i hallen har börjat bli bubbligt. Hyresvärden vill inte åtgärda skadan annat än att torka ur kök med fläktar och sätta in duschkabin istället för badkar i badrummet (då skadan förmodligen kommer från otilräcklig fuktspärr i badrummet) Anledningen till att de inte vill rusta både kök och badrum är att det är stamrust planerad i området om 2-3 år. Skall även tillägas att det börjat lukta unket (förmodligen mögel) i ett av skåpen i köket. Kan vi kräva helrust av badrum och kök? för att vara säkra på att det inte finns mögel i väggar/golv? Eller kan vi kräva att gå före i hyresvärdens kösystem för att få en ny bostad? MVH

Lawline svarar

Hej! Enligt hyreslagen ska hyresvärden åtgärda skador och brister i er bostad. Se https://lagen.nu/1970:994 12 kap 11§ jordabalken: -Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. -Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp. -För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. -Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. -Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. Om ni vill ha nedsättning av hyran bör ni påpeka det så snabbt som möjligt för hyresvärden, då man inte kan begära nedsättning av hyran i efterhand om man inte påpekat det innan problemet åtgärdats. Jag vet inte hur reglerna för er hyresvärds kösystem är men ni kan ju alltid försöka förhandla er till en ny bostad. Hur omfattande upprustning hyresvärden är skyldig till att ombesörja i just ert fall har jag lite svårt att avgöra. Om de åtgärder som hyresvärden nu vidtar visar sig vara otillräckliga för att vattenskadan ska anses avhjälpt får ni kräva vidare åtgärder. Ni skulle då också kunna vara berättigade till skadestånd. Jag rekommenderar er att vända er till hyresnämnden som eventuellt kan utfärda ett åtgärdsföreläggande och ge er vidare råd. http://www.hyresnamnden.se/default____820.aspx Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare