FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2011

Straff för grova brott

Det verkar som om uppfattningen om relevanta straff för grova brott skiljer sig mellan allmänhet och domstolar. Varför är det så att folket har fel, och hur ser detta ut i andra länder?

Lawline svarar

Hej! Brottsbalkens bestämmelser innehåller straffskalor och vid bedömningen av påföljden för ett specifikt brott tar domstolen hänsyn till både förmildrande och försvårande omständigheter i en opartisk bedömning. Allmänhetens uppfattning är ofta att domstolen utdömer för korta fängelsestraff för grova brott. Det finns flera teorier och principiella grunder till varför vi i Svensk lag inte har lika långa fängelsestraff som de har t.ex i vissa delstater i USA. En anledning är att det i ett flertal undersökningar av olika länders straffsystem har visat att hårdare straff inte skapar mindre brottslighet. Straffrättsexperter i Sverige är också i huvudsak eniga i uppfattningen om att längre fängelsestraff inte är lösningen till att minska grov brottslighet. Konflikten som ibland uppstår mellan allmänhetens uppfattning och juridisk expertis ligger i stort sett på politikerna som stiftar våra lagar att hantera. Om du är intresserad av vidare läsning om påföljdssystemet rekommenderar jag följande: Om du har tillgång till Svensk Juristtidning (SvjT) från 2010 finns där en artikelserie om det svenska påföljdssystemet och förslag på reformer, s 449 och framåt. Se även Prop. 2009/10:147 om "Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m." http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/141659 Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo