FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/02/2011

preskriptionstid BrB

hej, jag är japan och stannar på japan, har ingen kommentar om BrB, BrP. Menar 12§ BrP att lagändring som medför att preskripitonstiden för ett brott blir förlängd inte ska tillämpas på alla brott som begåtts före ikraftträdandet, eller bara brott som begåtts före 1965?

Lawline svarar

Hej, Bestämmelserna i paragrafen bygger på tanken att ikraftträdandet av BrB inte borde medföra att preskriptionstid för brott som begåtts dessförinnan förlängs, och om ikraftträdandet innebär en förkortning av preskriptionstiden, skall denna tillämpas till den misstänktes fördel. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo