Nedsättning av hyra

Hur mycket kan jag kräva i hyresreducering efter en vattenskada i en hyresrätt? Arbetet med att återställa allting har tagit 5 månader, drygt. Jag har kunnat bo kvar större delen av tiden men det har ändå medfört besvär.

Lawline svarar

Hyra regleras i 12 kap. jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994) För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran enligt 11 § och 16§ jordabalken. Under de månader arbetet med att åtgärda vattenskadan pågick borde du alltså kunnat få nedsättning av hyran. Enligt lagkommentaren till 11§ har hyresgästen i regel inte rätt till hyresreducering för tid under vilken han betalt utan protest och utan att ha påtalat bristen. Är renoveringen klar och du inte har påtalat problemet och framfört ditt önskemål om nedsättning av hyran kan det bli svårt att få ersättning i efterhand. Du kan dock fortfarande vända dig till hyresvärden och se om ni kan förhandla fram någon form av kompensation för besväret. För mer information rekommenderar jag att du vänder dig till hyresnämnden som även kan hjälpa till att medla i tvister mellan hyresvärd och hyresgäst. http://www.hyresnamnden.se/default____820.aspx
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000