Om ärekränkning

FRÅGA
hej! kan man anmäla en person för ärekränkning på såna grunder att dessa/denna pers sprider ut rykten som tex att jag är otrogen,kör andra män i byn när sambon är på jobb etc etc vilka det inte finns en gnutta sanning i? hur är det om nån sprider ut rykten att nån är gravid och det kanse är sant men att man sagt att personen man sagt åt ej får föra det vidare pga olika anledningar till att man inte vill folk ska veta?
SVAR
Hej Therese!

Det brott som det skulle kunna vara fråga om i fallen du nämner är förtal. Brottet regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. I paragrafen står det:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

Det kan alltså vara fråga om förtal även om uppgifterna som sprids är sanna. Det väsentliga är att uppgifterna som sprids kan leda till att den utpekade utsätts för missaktning. För att någon ska kunna dömas för förtal krävs att denne har uppsåt. Det innebär att personen medvetet spridit uppgifterna till andra, samt att personen kände till de omständigheterna som gör att den utpekade riskerar att utsättas för andas missaktning.

Frågan är då om uppgifterna om att du är otrogen samt ryktena om att du är gravid är sådana uppgifter som kan leda till att du utsätts för missaktning. När en domstol dömer i förtalsmål tar de hänsyn till vilka kretsar den utpekade umgås i och hur just den utpekades situation ser ut. En uttalad nykterist riskerar att utsättas för andras missaktning om någon sprider ut att han dricker alkohol och då kan det vara fråga om ett förtalsbrott. Om uppgiften däremot sprids om någon som inte är nykterist behöver det inte alls vara frågan om något brott.

Det är alltså svårt att säga att det generellt är förtal att sprida ut rykten om att någon är otrogen respektive gravid. Bedömningen görs i varje enskilt fall. Huruvida det är ett brott eller inte beror på om du på grund av ryktena riskerar att utsättas för andras missaktning, samt om den som spred uppgifterna var medveten om detta.

Jenny Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93113)