FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande16/02/2011

Skadestånd - Halkat i matbutik

Min Mamma handlade i en mindre mataffär igår, och halkar på " grön smörja" på golvet,( vilket man inte räknar med när man går och tittar i frysdisken.) Hon faller handlöst och slår ut 3 tänder,biter igenom läppen, glasögonen går sönder och gör ett jack i kinden, axeln och skulderbladet skadas så att hon idag, 1 dag efter inte kan använda armen. Hon skall imorgon till vårdcentral och tandläkare. Det fanns bara 1!? personal i butiken när det hände. Mamma som var helt blodig, fick till svars: Det är ju så halt ute också !?. jag är väldigt upprörd och tycker hon bör ha rätt till någon form av skadestånd. Eller?

Lawline svarar

Hej, Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207) Din mamma har råkat ut för person- och sakskada. När man bedömer huruvida någon gjort sig skadeståndsskyldig för person eller sakskada ser man till om den som är vållande har agerat genom uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap. 1 § SkL. Det finns inget som tyder på att matbutiken orsakat skadorna avsiktligen, de har alltså inte agerat uppsåtligen. Därmed återstår att om deras agerande varit vårdslöst. Det är tydligt att det finns en stor risk för att någon skulle halka om det finns vätskor på golvet, samtidigt som det varit enkelt för butiken att städa upp och undvika att någon halkade. Om någon skulle halka i butiken finns en stor risk för att skada sig vilket även är lätt för butiken att inse. Mycket talar för att butiken varit vårdslös och därigenom gjort sig skadeståndsskyldiga. Din mamma har möjlighet att, genom 5 kap. 1 § SkL, få ut ersättning för alla personskador i form av bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men samt omständigheter i övrigt. Hon har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder, glasögon m.m. genom 5 kap. 7 § SkL. Sammanfattningsvis är min bedömning att din mamma skulle ha stor möjlighet att få rätt vid en eventuell prövning. Mitt råd till er är då att kontakta ett ombud som kan föra er talan. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare