FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/09/2006

Sålde en bostadsrätt med fukt

Jag köpte en bostadsrätt av min bror 1999 som jag sålde vidare 2002. Nya ägaren upptäckte vattenskada i badrummet nyligen och har ställt krav emot mig. Min bror anlitade en firma som inte finns kvar för renovering av badrummet 1994. Den nya ägaren har haft en besiktningsman som har konstaterat att kaklingen inte har utförts helt korrekt. 1.Räknas detta som dolda fel? 2.Är jag eller min bror ersättningsskyldig? 3.Hur stor del av renoveringen är skäligt i så fall att någon av oss ska ersätta, med hänsyn taget till åldersavdrag mm?

Lawline svarar

Hej! Köp av bostadsrätt regleras i Köplagen eftersom en bostadsrätt inte är fast egendom. I Köplagen finns inga regler om dolda fel. Det finns också en reklamationsfrist på två år i 32 § 2st. Det innebär att om köparen inte reklamerar ett fel inom två år så förverkas dennes rätt till reklamation, om inte du vid köpet gett köparen en garanti eller någon liknande utfärstelse. Utifrån dessa uppgifterna kan du alltså vara lugn.
David AnderssonRådgivare