FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/01/2011

Finns rättsligt band kvar till biologisk förälder efter adoption?

Hej! Jag blev bortadopterad av min far som liten. Räknas jag som avkomling till min biologiske far i någon mening och i så fall hur?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om adoption återfinns i Föräldrabalken (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381#K4. I svensk rätt tillämpa enbart s.k. starka adoptioner. Detta innebär att alla rättsliga band med den biologiska föräldern upphör i och med adoptionen. Tidigare fanns i svensk rätt svaga adoptioner, vilket innebar att adoptivbarnet behöll vissa arvsmässiga rättigheter efter den biologiska föräldern. Sedan 1971 gäller dock att alla adoptioner betraktas som starka, oavsett när de ägt rum. FB 4 kap 8 § stadgar att ”Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar.” Ett adopterar barn likställs därmed med adoptivförälders ev. biologiska barn och har samma rätt till ex. laglott som denne. Arvsrätten efter adoptivbarnets biologiska förälder upphör däremot genom adoptionen. Det finns dock inte något hinder mot att en biologisk förälder genom testamente ser till att det bortadopterade barnet får kvarlåtenskapen. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”