AFA - AGB försäkring

2011-01-30 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej!min man har fast anställd under 37 månader!Nu riskerar han bli arbetslös på grund av arbetsbrist!Om arbetsgivaren säger upp honom har han är rätt att få AGF ersätnning som beräknas 26900 kr-Han jobbar med ventelation.Tack.
SVAR
AFA Försäkring
AFA Försäkring är en organisation som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter: Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner och landsting.

AGB
Avgångsbidrag är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas till den uppsagda arbetaren då anställningen upphör på grund av arbetsbrist.

Rätt till ABG föreligger om medarbetarens anställning upphört genom uppsägning pga arbetsbrist och den driftmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion.
Vidare krävs att medarbetaren vid anställningens uppförande fyllt 40 år och under de senaste 5 åren varit anställd mist 50 månader vi ett eller flera företag som under respektive anställningstid var slutet till AGB-försäkringen.
Femårsperioden skall beräknas utifrån tidpunkten för antingen anställningens upphörande eller när anställningen skulle ha upphört enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. Med månad avses 30 dagar.

Kontakta alfaförsäkring för mer information: www.afaforsakring.se

Med vänlig hälsning

Natalie Lindqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98498)