Hur ofta får parkeringsbolag ta ut kontrollavgift?

2011-01-20 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej. En god vän till mig har blivit bötfälld 2 ggr för samma felparkering inom loppet av 10 timmar nattetid. //Klockan 19.00 och klockan 05.00/ Vid parkeringstillfället rådde snöväder och min vän tog då fel på parkeringsrutan och råkade ställa sig 2 platser bredvid sin egna hyrda ruta. Böterna har betalats och protest har gjorts i brev till Parkeringsbolaget dock utan resultat. Kan det vara riktigt enligt gällande lagstiftning att bli bötfälld för samma förseelse inom så kort tid som 10 timmar och dessutom nattetid samt med tanke på att min vän har en betald plats alldeles bredvid..?? Vore det inte tillräckligt med 1 bötesbelopp för samma förseelse med tanke på väderomständigheter och att felparkeringen inte förorsakat något problem för någon då det på den aktuella parkeringsplatsen finns många outhyrda platser. Hör med intresse från Er. Mvh
SVAR
Hej,

Enligt 5 § Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får ny parkeringsavgift tas ut för varje påbörjat dygn som den olovliga parkeringen pågår. För att förhindra alltför täta avgiftsuttag måste det dock gå minst sex timmar mellan parkeringsavgifterna. Parkeringsbolaget hade således rätt att ta ut två avgifter.

Att din vän tog fel på plats på grund av snöoväder är inget som tas hänsyn till. I praxis har t.ex. en översnöad parkeringsskylt inte förhindrat parkeringsbolaget för att ta ut parkeringsavgift för den felaktiga parkeringen, med hänvisning till att föraren måste försäkra sig om att denna får parkera på platsen.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98498)