FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/12/2010

Innehållet i belastningsregistret vid utdrag till arbetsgivare samt till arbetsvisum i annat land.

Hej, Efter att ha blivit dömd till dagsböter för ringa narkotikabrott för mindre än 5 år sen, kommer ett utdrag ur belastningsregistret innehålla den domen ifall utdraget görs i samband med ansökan om arbetsvisum i Asien? Kommer den synas i ett utdrag som görs i samband med en arbetsansökan inom Sverige?

Lawline svarar

Hej, Enligt 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister, https://lagen.nu/1998:620#P3S1, så ska det av registret framgå om en person ålagts påföljd för brott genom dom. Att du har blivit dömd för narkotikabrott kommer alltså framgå av ett utdrag ur registret. Böter gallras ur registret fem år efter att domen meddelades vilket framgår av 17 § nionde punkten lag om belastningsregistret, https://lagen.nu/1998:620#P17S1. Som enskild har du dels rätt att begära ut samtliga uppgifter ur registret för egen räkning eller för att ge till en arbetsgivare, men du har också rätt att begära ut ett utdrag med begränsade uppgifter för att ansöka om vissa anställningar där det finns en lagstadgad rätt att ta del av vissa uppgifter samt för att ta vara på din rätt i ett främmande land exempelvis för att söka tillstånd att arbeta eller vistas i landet, se 9§ lag om belastningsregister, https://lagen.nu/1998:620#P9S1. Vad som ska framgå av ett sådant begränsat utdrag har lämnats till Regeringen att besluta om vilket också har gjorts i 22 § Förordning om belastningsregister, https://lagen.nu/1999:1134#P22S1. Av 22§ 1 stycket 3 punkten framgår att ett sådant utdrag ska innehålla uppgifter om brott mot narkotikastrafflagen där påföljden bestämts till böter. Din dom för ringa narkotikabrott kommer alltså att framgå av utdraget både i samband med ett utdrag för ett arbetsvisum och vid en arbetsansökan och en sådan anmärkning gallras bort efter fem år med hänsyn till att det endast var böter som utdömdes. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”