FrågaFAMILJERÄTTAdoption22/12/2010

Adoption på 50-talet - om svag och stark adoption

Jag har en syster som är min mammas barn och adopterad av min pappa. Jag läste nånstans i nån juridisk litteratur på en kurs jag gick för kanske tio år sen, att barn adopterade före 1973 (tror jag det var) inte har arvsätt efter den förälder som adopterat dem. Eftersom min syster är adopterad redan i början av 50-talet så skulle hon isåfall inte ha rätt att ärva min pappa, stämmer det, och var finns isåfall den lagtexten att se? (Har läst en del här, och på andra ställen, om s.k. svaga adoptioner, men såna handlar väl bara om att barnen inte har arvsrätt efter sina Biologiska föräldrar, inte om att de har arvsrätt efter den som adopterat dem?) Alltså; barn adopterade i början på 50-talet har inte arvsrätt efter den person som adopterade dem då? Barn adopterade senare än 1973 har däremot full arvsrätt efter den som adopterat dem?

Lawline svarar

Hej, Ibland kan det vara lite snårigt med äldre bestämmelser och vad som egentligen gäller. För att få svar kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till lagens förarbeten för att få klarhet i situationen. I proposition 1970:186 finns svaret på din fråga. Det är helt korrekt att adoptionsreglerna, så som många familjerättsliga bestämmelser, ändrats under 1900-talet. Det stämmer också att din syster som adopterades innan 1 juli 1959 hade en svagare ställning. Bland annat hade adoptivbarn innan 1959 inte arvsrätt efter adoptantens släktingar. Den arvsrätt som adoptivbarnet ändå hade gentemot adoptanten var begränsad på så sätt att arvsrätten inte fick inkräkta på laglotten som var förbehållen bröstarvingarna. De biologiska banden mellan adoptivbarnet och dess föräldrar var inte helt avklippta då föräldrarna fortfarande hade en viss underhållsskyldighet. Den 1 juli 1959 infördes dock dagens så kallade starka adoption som gav adoptivbarnet samma ställning som adoptantens bröstarvingar. Emellertid skulle dessa regler inte gälla på adoptioner som skett innan 1 juli 1959 om inte adoptanten inom fem år anmälde att de nya reglerna om stark adoption skulle gälla för dennes adoptivförhållande. Det visade sig att få hade uppmärksammat denna anmälningsskyldighet varför riksdagen beslutade att från och med 1971 skulle stark adoption gälla för alla adoptioner _oavsett när_ dessa ägt rum. Din syster har alltså samma familjerättsliga ställning som om hon var din pappas biologiska barn enligt föräldrabalken (1949:381) 4 kap 7 och 8 §§. mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?