FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/12/2010

Allmänhetens uppfattning av påföljder och straff

Slås ibland av att allvarliga brott ger förhållandevis korta straff. Någon döms till 5 års fängelse medan känslan säger att det borde vara 50. Varför är skillnaden i uppfattning mellan domstolar och allmänhet så stor?

Lawline svarar

Hej, I Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 finns angivna rekvisit för att ett brott skall anses ha skett samt påföljder. Vid en rättegång skall domstolen ta ställning till om brott kan styrkas. Domstolens uppgift är således inte att avgöra huruvida händelsen inträffat eller inte, utan att avgöra om tillräckliga bevis finns för en fällande dom. Vid val av påföljd eller straff skall domstolen bland annat beakta den åtalades ålder och risk för återfall och utfall från tidigare domstolsavgörande. För att upprätthålla rättssäkerheten krävs en viss förutsägbarhet av ett avgörande i en rättegång. Mycket återgivning och rapportering av brottsutredningar och rättegångar sker via media. Ibland målas en misstänkt anonym gärningsman ut som skyldig trots att tillräckliga bevis för en fällande dom saknas. Detta kan skapa frustration hos allmänheten. Det är dock viktigt att påpeka att en rättvis rättegång är en av grundstenarna för ett rättssäkert samhälle. Detsamma gäller vid bedömningen av påföljd och straff. Uppdraget för enskild domstol är att avgöra en rättsfråga genom beaktande av bevis och säkerheten av dessa och att utdöma ett eventuellt straff eller påföljd med stöd av lagtext och praxis. Med Vänlig Hälsning
Lina HjorterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo