Yttrandefrihet - ansvar - whistleblower

FRÅGA
Hej. Att skriva ett antal brev till en f.d. chef och likt en whistleblower berätta om upplevda missförhållanden på denna arbetsplats samt be honom förklara ett och annat härvidlag - att när chefen vägrar ge sig tillkänna med svar - skriva ännu fler brev och däri också framföra kritik mot ledarskapet - är det att syssla med OFREDANDE enligt BB kap 4 ? Har man inte rätt till yttrandefrihet ?
SVAR
Ofredande kan inte vara aktuellt, då ofredande förutsätter att man med grövre medel än via brev antastar någon. I kap 4 § 7 stadgas om ofredande: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”.

Whistleblower är ett begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att få negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal.

Enligt 5:1 BrB stagas om förtal :”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

Du har rätt att skriva brev till din chef och uttala dig om de missförhållanden som skett (yttrandefrihet), men jag råder dig att undvik att skriva som en ”wistleblower”, då det kan leda till ansvar för förtal. Det är helt lagligt att skriva vad du tycker så länge du formulerar dig på ett icke kränkande sätt och uppgifterna är sanna.

Med vänlig hälsning
Natalie Lindqvist
Natalie Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93115)