Olika sätt att överlåta hyreskontrakt till sambo

Vad är det egentligen för skillnad mellan 33§ HyresL om man frivilligt överlåter lägenhet till sambo vid bodelning och 34§ när man överlåter vid flytt och 47§ 2 st. när man avsäger kontraktet och sambon får det. Är det inte samma sak alla tre?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Du har rätt i att alla bestämmelserna handlar om sätt att överlåta sitt hyreskontrakt. Skillnaden är egentligen bara att de siktar på olika situationer och att de finns utspridda har att göra med hur lagen är uppbyggd. Såväl 33 som 34§§ är undantag i förhållande till den huvudregel i 32§ som säger att hyresgästen inte får överlåta kontraktet utan värdens samtycke. 47§ är däremot, som tydligt framgår av lagtexten, en betydligt mer omfattande bestämmelse som i detalj reglerar när och hur ett överlåtande kan äga rum förutsättningslöst (det vill säga utan bodelning, arvskifte eller hyresnämnds tillstånd). Första stycket handlar om när båda står på kontraktet och bara en skall fortsäta, andra stycket om bara den överlåtande sambon står på kontraktet och vill "lämna över det". Det finns också ett tredje stycke som specialreglerar ansvarsfrågorna. Svaret på din fråga är alltså av en tråkig och lagteknisk natur. De två första paragraferna ryms under rubriken "Överlåtelse av hyresrätten" och har specialförutsättningar. 33§ handlar om specifika överlåtelseformer och 34§ förutsätter bland annat att den överlåtande sambon måste visa att han/hon inte avser använda bostaden samt att hyresnämnden lämnar tillstånd. 47§ ryms under en annan rubrik och är en mer generell bestämmelse som, om man uppfyller de rekvisit som räknas upp, är den som oftast används vid överlåtande av hyresrätt till närstående. Jag hoppas att detta hjälpt dig, du får gärna skicka in följdfrågor om så inte är fallet. Vänligen
Joel DahlquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”