FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/12/2010

Straff för trafikbrott samt urkundsförfalskning

Hej! Jag undrar vad det är för straff på om man kör bil och är minderårig och blir stannad av polisen? Också om det är fortkörning på detta? Sedan undrar jag också vad det är för straff på id förfalskning om man till exempel har målat över någon siffra på id kort eller har gjort ett nytt kort med ändrade års uppgifter? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Jag kan inte svara på vilken påföljd du kommer att få då man gör en bedömning i det enskilda fallet och tar hänsyn till alla relevanta omständigheter. Din unga ålder kommer att leda till att du kommer att få en mildare påföljd då detta enligt 29 kapitlet 7 § Brottsbalken är något som man skall ta hänsyn till vid straffmätningen. Då jag inte kan ge dig något svar på vilken påföljd som just du kommer att få så kommer jag att redogöra för dig hur straffskalan för brotten som du har nämnt ser ut. Även fast brotten upptar straff som fängelse och böter kan domstolen besluta att döma ut till exempel ungdomstjänst, ungdomsvård etc. Om någon uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon döms man för *olovlig körning* till böter enligt 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Om den olovliga körningen har skett vanemässigt kan det vara att ses som grovt och då kan man dömas till fängelse i upp till sex månader. För *fortkörning* kan man få böter. På http://www.poliskontroll.se/trafikregler.html kan du se bötesbeloppet storlek beroende på hur mycket man har överskridit hastighetsgränsen (i ditt fall är det ej aktuellt med återkallande av körkort). Då jag ej vet något om det inträffade så vet jag inte hur pass allvarligt polisen ser på händelsen men jag vill bara nämna för dig att de kan välja att åtala dig för vårdslöshet i trafik enligt 1 § Lag om brott för vissa trafikbrott som stadgar; Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon _i väsentlig mån_ i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för *vårdslöshet i trafik* till dagsböter. Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Ansvar enligt denna paragraf inträder först då man kan konstatera att en överträdelse av en trafikregel på det sätt och under de omständigheter som den skett skapat en situation som typiskt sett kan anses innebära fara för trafikolycka. *Urkundsförfalskning* är reglerad i 14 kap 1 § Brottsbalken och stadgar fängelse i högst två år. Vid ringa brott är påföljden enligt 14 kap 2 § Brottsbalken böter eller fängelse i högst sex månader. Länk till Lag om vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Länk till Brottsbalken: http://www.lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare