När måste man upplysa arbetsgivaren om att man är gravid?

Finns det någon lag om när man som anställd senast måste upplysa sin arbetsgivare om att man är gravid?

Lawline svarar

Hej! Av anställningsavtalet anses följa att arbetstagaren har en viss skyldighet att informera arbetsgivaren om förhållanden som är av betydelse för denna. Omfattningen och utformningen av denna upplysningsplikt är inte närmare bestämd i lag men kan regleras i kollektivavtal eller i ordningsföreskrifter som ensidigt utfärdas av arbetsgivaren. Som utgångspunkt innefattar upplysningsplikten endast förhållanden med direkt koppling till arbetet, och inte uppgifter om arbetstagarens personliga förhållanden. Diskriminering av arbetstagare p.g.a. kön är förbjuden enligt 2 kap 1 § Diskrimineringslagen (2008:567), se https://lagen.nu/2008:567#K2P1S1. Detta innebär bl.a. att en arbetstagare inte får diskrimineras p.g.a. en graviditet. Lagen är enligt 1 kap 3 § tvingande vilket t.ex. innebär att ett kollektivavtal inte får utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i Diskrimineringslagen, se https://lagen.nu/2008:567#K1P3S1. Utifrån det anförda torde det inte finnas några lagstadganden som föreskriver när en arbetstagare senast måste upplysa arbetsgivaren om en graviditet. Det skall påpekas att det kan finnas regler som föreskriver att arbetstagaren vid en viss tidpunkt måste upplysa arbetsgivaren om en graviditet för att t.ex. få ut ersättning vid föräldraledighet enligt Föräldraledighetslagen (1995:584), se https://lagen.nu/1995:584.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”