FrågaPROCESSRÄTTVittna07/11/2010

Kallelse av vittne

Hej! En person i min närhet har blivit kallad till förhör, men inte fått veta vad det gäller. I kallelsen står det ordagrant: Du kallas härmed till förhör i ett ärende. Kontakta mig om tiden ej passar." Personligen uppfattar jag det här som Kafkas processen. Bör man inte i rättssäkerhetens namn få veta varför man kallas till förhör, och skriver man "kontakta mig" (Vem är det?)? Borde det inte stå "undertecknad"? Vart är rättsstaten på väg?

Lawline svarar

Hej! Kallelsen verkar väldigt knapphändig. En kallelse skall enligt lag innehålla behövliga uppgifter om parterna och målet samt kort om vad förhöret gäller. Se 36 kap 7 § 2 st Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740 Det borde framgå av kallelsen vem det är som har skickat ut den eller kontaktuppgifter till den aktuella domstolen. Annars finns kontaktuppgifter till respektive domstol på http://www.domstol.se/ Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?