Traksserier och telefonterrorisering

Hej! Efter sep. från mina barns far har mitt liv allt för ofta varit ett elände pga honom. Anklagelser och skuldbeläggande - hans stress, pengaproblem, alkohol, bekymmer med sönerna är mitt fel. Han terroriserar mig med SMS och samtal nattetid, projicerar allt ont på mig och pratar illa om mig inför barnen. Jag gör allt för dem! Men jag behöver inte detta från deras far. Detta har skett i 15 år! Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Då detta pågått under 15 års tid, utgår jag ifrån att dina barn är tillräckligt stora för att själva avgöra var och hos vilken förälder de vill bo, och det är alltså inte fråga om någon vårdnadstvist? Telefonterrorisering och mobbing är ett brott enligt brottsbalken 4:7 (ofredande). Enligt brottsbalken 3:5 kan även psykisk misshandel ugör ett brott om det leder till att personen ifråga får en påvisbar psykisk sjukdom. Om någon lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, kan personen dömas för förtal, 5:1 brottsbalken. Det framgår inte av din beskrivning vad dina barns far uttryckligen säger men i vissa fall kan det vara brottsligt att smutskasta en person inför andra. Se https://lagen.nu/1962:700 Det du kan göra är att anmäla personen i fråga till polisen. Du kan också begära att få ett besöksförbud utfärdat mot honom i samband med detta. Besöksförbud kan utfärdas med stöd av lagen om besöksförbud. Se https://lagen.nu/1988:688 Besöksförbudet hindrar personen att lagligen förfölja eller trakassera dig, 1 § lagen om besöksförbud. Enligt 2 § lagen om besöksförbud kan förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas (utvidgat besöksförbud). Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större område än som följer av första stycket (särskilt utvidgat besöksförbud). För att komma till rätta med problemen bör du allså vända dig till polisen. Lycka till och hör av dig igen om något var oklart.
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”