Polisanmälan på falska grunder

FRÅGA
Hej. Jag undrar hur jag tar tillbaka en polisanmälan som är gjord på falska grunder? Vad händer i en rättegång där målsägande vet att anmälan är falsk men inte vill ta tillbaka den eller tillstå att han har gjort en falsk anmälan?
SVAR
Hej

En mottagen anmälan hos polisen kan inte återtas. Polisen har alltid en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal.

Är anmälan gjord på falska grunder så finns viss möjlighet för den som felaktigen har blivit anmäld att enligt Brottsbalkens 5 kap. 1 § (här) uppmana till att utredning om förtal föreligger, då den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift för att utsätta denne för andras missaktning, kan dömas för förtal. Men för att detta ska vara straffbart förutsätts att uppgiftsutlämnandet är ägnat att utsätta den beskyllde för andras missaktning, att detta varit avsikten med uppgiftslämnandet. Har uppgiftslämnaren haft en skälig grund för att lämna uppgiften (om han har skaffat sig belägg för uppgiften och han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann) ska han inte dömas för förtal genom bestämmelsens andra stycke (Brottsbalken 5 kap. 1 § här).

Eventuellt kan Brottsbalkens 15 kap. 6 § här om falsk eller obefogad angivelse av oskyldig till åtal, göras gällande av den som anmälts/anklagats för brott. Det krävs då att den som angivit det påstådda brottet visste att den anklagade var oskyldig och att angivaren avsåg att den anklagade skulle bli åtalad och fälld till ansvar för det angivna brottet. Det krävs också att det är en formlig angivelse med direkt uppmaning att åtala den anklagade/angivne för brottet för att regeln ska bli tillämplig. Handlar det istället endast om en framställning till polismyndigheten att undersöka om brott föreligger och att den utpekade i sådant fall (om man finner att brott föreligger) ska åtalas, så kan denna regel inte göras gällande.

Med vänliga hälsningar
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93111)