Kan en falsk angivelse vara förtal?

FRÅGA
hej, jag har kallats in till förhör av polisen för att någon har pekat ut mig som knarklangare, Jag vet ju att jag inte delat några droger så är inte orolig över den delen, men jag undrar om det är möjligt att åtala personen för förtal eller något liknande ?
SVAR
Hej

Enligt Brottsbalkens 5 kap. 1 § här kan den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift för att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal. För att detta ska vara straffbart förutsätts att uppgiftsutlämnandet är ägnat att utsätta den beskyllde för andras missaktning. Har uppgiftslämnaren haft en skälig grund för att lämna uppgiften (om han har skaffat sig belägg för uppgiften och han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann) ska han inte dömas för förtal genom bestämmelsens andra stycke (Brottsbalken 5 kap. 1 § här).

Eventuellt kan Brottsbalkens 15 kap. 6 § här om falsk eller obefogad angivelse av oskyldig till åtal, tillämpas. Det krävs då att den som angivit det påstådda brottet visste att den anklagade var oskyldig och att angivaren avsåg att den anklagade skulle bli åtalad och fälld till ansvar för det angivna brottet. Det krävs också att det är en formlig angivelse med direkt uppmaning att åtala den anklagade/angivne för brottet för att regeln ska bli tillämplig. Handlar det istället om det mer vanliga fallet att det endast lämnats en framställning till polismyndigheten att undersöka om ett brott har begåtts och att den utpekade i sådant fall (om man finner att brott föreligger) ska åtalas, så kan denna regel inte användas.

Med vänliga hälsningar
Angelica Hage
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1236)
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?

Alla besvarade frågor (94470)