Vad får man göra i inomhusgalleria?

2010-10-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag undrar om området i gallerior (köpcentrum och liknande) räknas som en offentlig plats, eller vad det nu räknas som. Jag syftar alltså på inomhusutrymmet mellan själva butikerna. Får man till exempel i en galleria dela ut flygblad, demonstrera eller stå och spela gitarr? Om svaret på frågan är ja: Hur agerar jag då i en situation där jag är oense med en säkerhetsvakt huruvida jag har rätt att göra något av ovanstående i gallerian eller inte? Ska jag hänvisa till lagen, lyda dem och gå ut, eller be dem ringa polisen?
SVAR
Hej!*Offentlig plats?*En inomhusgalleria kan vara en offentlig plats. Avgörande är hur utrymmet används. Om det är fråga om ett utrymme inomhus som stadigvarande används för allmän trafik är det en offentlig plats, se 1 kap. 2 § 1 st 4 p ordningslagen här . Om utrymmet mellan butikerna brukas av många människor som besöker butikerna i anslutning till utrymmet är det i allmänhet en offentlig plats. Detsamma gäller särskilt om utrymmet mellan butikerna brukar användas som genomgångspassager eller samlingsplatser. Ett litet utrymme med bara en ingång och som ansluter till enbart ett fåtal butiker är däremot inte en offentlig plats.*Tillståndskrav*Demonstrerande och gitarrspelande utgör var för sig allmänna sammankomster. En flygbladsutdelning kan utgöra en allmän sammankomst under förutsättning att man utövar den i regeringsformen 2 kap 1 § givna mötesfriheten, dvs om det är en för allmänheten anordnad samling för upplysning eller meningsutbyte. Endast utdelning av flygblad till förbipasserande är därför inte en allmän sammankomst.En allmän sammankomst får inte utövas utan polismyndighetens tillstånd. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och i god tid, om möjligt en vecka före sammankomsten. Gitarrspelande kräver inte sådant tillstånd om det med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för spelande samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken där man spelar.Det bör nämnas att aktiviteter i en galleria även kräver tillstånd från gallerians ägare.*Dispyt med vakt*Polis och ordningsvakt får avvisa eller avlägsna någon som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Detta följer av 13 § polislagen, se här . Om du blir avvisad från en galleria av en ordningsvakt för att ha stört ordningen är det inte lämpligt att försöka hindra vakten genom att använda våld eller sätta dig till motvärn eftersom det är brottsligt, såsom våld mot tjänsteman ( här ) eller våldsamt motstånd ( här ). En person som inte är ordningsvakt men som är anställd för att upprätthålla ordningen (kallas ibland väktare, säkerhetsvakt, värd el. dyl.) har samma befogenheter som vem som helst och kan alltså inte stödja sig på 13 § polislagen. Om du blir ombedd att gå av en sådan person kan du uppmana honom att tillkalla polis (om du inte just begått brott på vilket fängelse kan följa, se här . Observera att förargelseväckande beteende inte är ett sådant brott, här )I övrigt rekommenderar jag dig att, om möjligt, dokumentera och ta med tillstånd till en viss aktivitet från polisen respektive gallerians ägare för att kunna värja dig mot en avvisning till följd av att någon som är anställd för att upprätthålla ordning och säkerhet i gallerian inte skulle vara medveten tillstånd givits.Hoppas jag lyckats svara på dina frågor.Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1353)
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?
2021-11-30 Kan jag få rättshjälp?
2021-11-30 Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan vid rättshjälp?

Alla besvarade frågor (97573)