Rätt till skadestånd p.g.a. brott?

HEJ, Jag har blivit utsatt av min fd sambo för förtal av min karaktär, falska ryktesspridning där fd sambon har sagt att jag är en narkoman, självmordsbenägen där han har räddat mitt liv, att jag har stulit från honom, etc., etc. Allt är falska rykten och ett sätt att försöka skrämma och förolämpa mig. Det har gått så långt att jag har tröttnat på detta. I somras blev jag sparkad förolämpat, kuffad av denna person, framför andra personer och hans 2 barn. En polisanmälan gjordes som nu är pågående. Vilken typ av juridisk rätt har jag då jag vill söka en ersättning för det jag har blivit utsatt för. Finns det något jag kan göra. Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det du kan göra är att föra en talan om skadestånd i tingsrätten. Om den pågående polisutredningen leder till åtal, kan åklagaren enligt Rättegångsbalken 22 kap, se https://lagen.nu/1942:740#K22, hjälpa dig med detta. RB 22 kap 1 § stadgar att talan mot en misstänkt om enskilt anspråk (d.v.s. skadestånd) må föras i samband med åtal för brottet. Enligt 2 § är åklagaren skyldig att föra målsägandens skadeståndstalan i åtal för brott som hör under allmänt åtal. Detta förutsätter att målsäganden begär det, samt att det kan ske utan väsentlig olägenhet eller målsägandens anspråk är uppenbart ogrundade. Om du önskar att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk ska du anmäla det till undersökningsledaren hos polisen eller till åklagaren. Enligt RB 20 kap 3 hör under allmänt åtal alla brott som inte uttryckligen undantagits därifrån. T.ex. är misshandel ett brott som hör under allmänt åtal, emedan åtal för förolämpning och förtal enligt Brottsbalken 5 kap 5 § åtalas av målsäganden. Åklagaren kan dock föra åtal om brottet angivits av målsäganden och det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Man kan få skadestånd på olika grunder, i ditt fall är det troligen skadestånd p.g.a. kränkning och/eller sveda och värk som torde vara mest aktuellt. Skadeståndslagen (SkL) 2 kap 3 § anger följande (se https://lagen.nu/1972:207). ”Då någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ska ersättning utgå för den skada som kränkningen innebär.” Kränkning torde anses vara för handen om handlingen framkallat känslor såsom ex. rädsla, skam eller förnedring hos den drabbade. Skadestånd p.g.a. personskada kan enligt SkL 5 kap 1 § utgå för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Det bör tilläggas att en skadeståndstalan kan föras även som ett civilrättsligt tvistemål, d.v.s. utanför brottmålsrättegången, även om det av praktiska skäl är lämpligt att ta det inom ramen för denna. Skadestånd är även möjligt för parterna att nå en förlikning om. Detta kan dock vara svårt att enas om då handlingen lett till åtal och den misstänkte riskerar att fällas till ansvar för brottet. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”