FrågaÖVRIGTÖvrigt03/10/2010

Avsluta uppdrag som god man

Visst har man, rätt att med angivande av visst datum, begära befrielse från att vara god man då dessutom huvudmannen skickat överförmyndaren ett brev om att ej önska ha kvar sin gode man. Då kan väl det väl inte gälla att man måste vara kvar (=livet ut) tills ny god man hittats?

Lawline svarar

Hej! 11 kapitlet i Föräldrabalken, hädanefter FB, innehåller rättsregler vad gäller godmanskap. Enligt 11 kapitlet 19 § stycke 1 FB skall godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre har behov av en god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man har tillsatts gäller olika regler vad gäller entledigande. Beslut om att godmanskap enligt 11 kapitlet 4 § FB skall upphöra fattas av rätten. I övriga fall fattas beslutet av överförmyndaren. När en god man vill avsluta sitt uppdrag så har den gode mannen enligt 11 kapitlet 19 § stycke 2 FB rätt att _på begäran bli entledigad_ från sitt åtagande. Beslut om entledigande fattas då av överförmyndaren. Om godmanskapet för huvudmannen skall fortsätta och inte upphöra helt som regleras i stycke 1 är dock den gode mannen skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts för honom/henne. Du kan således inte välja att avgå med angivande av visst datum om inte en ny god man har utsetts. Först när detta har gjorts får du lämna ditt åliggande. När du har slutfört ditt uppdrag skall du genast anmäla det till överförmyndaren. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K11 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000