Förverkande av hyresrätt

Jag har fått en skriftlig avhysning från min hyresvärd, jag har bott här i över 5 år men har haft problem med ekonomin och varit hos socilen fram och tillbaka. Avhysningen gäller försena inbetalningar av hyror.Jag har inga aktuella hyreskulder hos dem. Vad har jag för rättigheter eller möjligheter till att överklaga? Snälla hjälå mig, jag måste flytta den 30 september men vill överklaga!

Lawline svarar

Hej, När en hyresvärd säger upp ett hyresavtal med en bostadshyresgäst och begär att hyresgästen ska flytta, har hyresgästen i regel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Detta kallas för besittningsskydd. Men en hyresgäst kan förverka sin hyresrätt vilket ger hyresvärden rätt att säga upp avtalet och avhysa hyresgästen. Det finns flera grunder för förverkande och en sådan är just försenad inbetalning av hyra. Dröjer hyresgästen med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen, har hyresvärden rätt att säga upp avtalet och begära att hyresgästen ska flytta. Det är dock inte helt klart att hyresgästen måste lämna lägenheten. I Jordabalken 12:42 stycke 5 stadgas nämligen att om det som lägges hyresgästen till last endast är av ringa betydelse är hyresrätten inte förverkad och denne har då rätt att behålla hyresrätten. Av ringa betydelse skulle i ditt fall kunna vara att du bara varit sen med att betala hyran några få gånger och då inte heller alltför sen (jfr fristen på 7 dagar). Hyresrätten är inte heller förverkad om rättelse sker innan hyresvärden har sagt upp avtalet (Jordabalken 12:43 stycke 1), d v s om du har betalat hyran för sent men innan du har blivit uppsagd, har du rätt att stanna kvar i lägenheten. Detta förutsätter dock att förseningarna inte är av sådan art att de räknas som särskilt allvarliga störningar i boendet. Av betydelse i det avseendet skulle kunna vara antalet gånger du varit försenad och hur mycket. Av din fråga framgår att du har betalat hyrorna men inte när. För ett heltäckande svar på vad som gäller mer exakt i ditt fall hänvisar jag därför i övrigt till Jordabalken 44 §, där du kan läsa om i vilka fall du har rätt att bo kvar trots att du har blivit uppsagd p g a dröjsmål med att betala hyran. Avslutningsvis bör nämnas att om hyresvärden och hyresgästen inte är överens om att avtalet skall upphöra, avgörs tvisten av hyresnämnden. Med vänlig hälsning, Sanna Söder
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”