Ställningsfullmakt

2010-09-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min bästa vän köpte en liten kyldisk från en fruktaffär. Hon som sålde den hade inte frågat chefen om det var OK, vilket nu visar sig att chefen inte accepterade detta. Ingen av oss vet vad vi ska göra nu. Är butiken bunden till avtalet? Eller kan avtalet brytas?
SVAR
Hej, Personen som sålde kyldisken till dig var troligen anställd i fruktbutiken som någon form av butiksbiträde. Det innebär att vederbörande har rätt att företa vissa rättshandlingar för huvudmannens räkning, i detta fall chefens. Denna rätt kallas med juridisk språkdräkt för ställningsfullmakt, se AvtL 10§ 2 st, här. Vilka rättshandlingar som ligger inom ramen för en ställningsfullmakt skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika anställningar. Typiska rättshandlingar som ett butiksbiträde i en fruktbutik kan företa är att sälja frukt till kunder, möjligen köpa frukt av en leverantör o.s.v.. Men att sälja en kyldisk torde enligt min mening ligga utom ramen för ställningsfullmakten, vilket ju chefen också hävdar. Om det ligger utanför ramen för ställningsfullmaktens behörighet är köpeavtalet ogiltigt om du insåg eller borde ha insett detta, se AvtL 11§. Vad en person borde ha insett eller ej kan vara svårt att fastställa men det hör inte till vanligheterna att kyldiskar säljs i fruktaffärer till vanliga kunder. Troligen är butiken därför ej bunden till avtalet.
Samuel Lundberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?